Community building

Bij community building draait het om het verbinden van mensen met dezelfde interesses, passies, probleem of expertise. Deze mensen gaan online met elkaar in gesprek, wisselen informatie uit en leren van elkaar.

Een online community is niet per definitie een vervanging van fysieke ontmoeting maar het kan gezien worden als een aanvulling op elkaar. In 2017 heb ik een community gebouwd voor verpleegkundig specialisten in de eerste lijn. Offline ontmoetingen waren er al wel, maar de opkomst was beperkt. Dat kwam door geografische verschillen en tijdgebrek.

Mensen zijn tegenwoordig vaak online en actief op sociale netwerken als LinkedIn, Facebook e.d. Het online ontmoeten van elkaar lag dan ook voor de hand. Maar voordat we ermee van start gingen is er een behoeftepeiling uitgevoerd onder de leden zelf. Deze behoeftepeiling werd uitgevoerd via een online survey tool. Al snel werd duidelijk dat men allemaal de meerwaarde zag van een online platform. Ook werd middels een open vraag naar de individuele wensen voor de invulling van het platform gevraagd. Hieruit kwamen veel mooie ideeën en suggesties die gebruikt zijn als basis in de bouw van deze community.

De VS eerstelijn bleek vooral op zoek naar collectieve wijsheid, steun, vertrouwen en nieuwe ideeën. Prachtige waarden om samen verder te komen, elkaar te kunnen inspireren en om met elkaar in contact te blijven ondanks de geografische verschillen en tijdgebrek.

voorbeeld community netwerk VS eerste lijn


Systematisch

Het proces van community building is vanaf het begin systematisch aangepakt. Dit begon met het vormen van een kernbestuur, gevolgd door een behoeftepeiling en het bepalen van beleid hierop (strategie en doelstellingen).


Pas daarna is begonnen met het technisch neerzetten van een duidelijke infrastructuur en de inhoud. Er is toegewerkt naar een kick-off , met duidelijke vooraankondigingen (video, beeld en tekst) via social media zoals LinkedIn en binnen het eigen netwerk. De daadwerkelijke kick-off op een groots Internationaal Congres in Rotterdam bleek zeer succesvol. Er waren al zo'n 60 vooraanmeldingen enop het congres vierden we de aanmelding van ons 100ste lid (van 200 VS eerste lijn in NL!) . Dit deelden we vervolgens weer online binnen de community.


Na de lancering deden we een eerste online evaluatie onder onze leden zodat we de inhoud en doelen verder konden aanscherpen. Dit is een continue verbeter proces waarbij we onze koers bepalen op basis van wat de leden zélf willen. Dit maakt de community krachtig en toekomstbestendig.

Gedragen

Het begon met een idee van een groep enthousiaste vakgenoten (kernbestuur) , maar de toetsing van dat idee inclusief het inventariseren van de behoeften van de doelgroep was een fundamentele stap voorafgaand aan de bouw van de community. Een community maak je sámen vanaf het allereerste begin. Na de behoeftepeiling was het duidelijk dat een online community toekomst had! Bovendien hadden we meteen de elementen die voor de leden belangrijk waren.


Invloed


Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn werken vaak op ''eilandjes'' bijvoorbeeld omdat ze als solist werken in een huisartsenpraktijk. Individueel is er veel expertise maar bundel je die expertise met vakgenoten dan sta je nóg sterker. Je hoeft niet steeds zelf het wiel uit te vinden. Je kunt je verbeterprojecten delen met collega's en samen optrekken bij knelpunten lokaal en landelijk. ''Samen in je eigen kracht staan'' is dan ook een passende one-liner voor deze groep professionals.