Dermatoscopie.nl

Een van mijn passies en expertise gebieden is het verrichten van dermatoscopie in de huisartsenpraktijk. Dermatoscopie kan als hulpmiddel worden ingezet in de diagnostiek van verdachte huidafwijkingen. Kundig gebruik van een dermatoscoop kan de kwaliteit van de huidzorg verbeteren. Het is een non-invasieve methode en voor de patiënt niet belastend.

Als gebruiker van een dermatoscoop moet je echter wel goed getraind zijn en dagelijks met dermatoscopie bezig zijn. Anders leidt het gebruik mogelijk tot minder goede huidzorg en onnodige ongerustheid bij patiënten. Voorheen werd deze techniek alleen door dermatologen toegepast. Echter de laatste tien jaar worden ook huisartsen, physician assistents en verpleegkundig specialisten getraind in het gebruik ervan. Dit omdat de prevalentie van huidkanker enorm toeneemt en het veel druk op het spreekuur van de dermatoloog legt. Bovendien worden nu geregeld goedaardige afwijkingen naar de dermatoloog gestuurd terwijl dat niet nodig is. Het maakt de zorg onnodig duur. Een dermatoscoop kan bij goed gebruik zorgen voor betere herkenning van goedaardige huidafwijkingen zodat de patiënt niet naar het ziekenhuis gestuurd hoeft te worden. Het is een verrijking voor behandelaars in de eerste lijn en het verhoogt het werkplezier in de diagnostiek en behandeling van dermatologische kwalen. Ook het werk van de dermatoloog wordt leuker want deze ziet meer terechte verwijzingen op het spreekuur daar waar specialistische zorg daadwerkelijk vereist is.

Training in dermatoscopie is veelal gericht op huisartsen. Echter in de eerste lijn werken ook steeds vaker physician assistents en verpleegkundig specialisten. Als taakherschikkers, verrichten zij vaak de huidzorg in de huisartsenpraktijk. Zij stellen zelfstandig een diagnose en bepalen een behandeling samen met de patiënt en andere zorgprofessionals. Zij zouden mijns inziens ook getraind moeten worden in dermatoscopie.

Nadat ik mezelf bekwaamd heb in dermatoscopie wil ik de meerwaarde hiervan ook aan collega's in de eerste lijn overbrengen. Mijn missie is om de dermatoscopie in de eerste lijn te bevorderen. Eind 2016 besloot ik dan ook om hiervoor een onafhankelijke website te ontwerpen met o.a. een kennis -en beeldenbank en een actueel scholingenoverzicht. Dermatologie is vooral ook vaak zien hoe een huidafwijking eruit ziet. Ik deel mijn kennis en kunde via deze website (www.dermatoscopie.nl) Ook deel ik maandelijks een praktijkcasus met collega's die zich hiervoor kunnen aanmelden via de website.

De website Dermatoscopie.nl

Tot slot heb ik een online basiscursus dermatoscopie ontwikkeld waar cursisten leren om betere diagnostiek te verrichten van verdachte huidafwijkingen. De cursus is geaccrediteerd voor huisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistents voor 10 punten en wordt geheel online aangeboden in een periode van 8 weken.

Diploma dermatoscopie HealthCert Australia 2018


Spreker op congressen

Ook verzorg ik regelmatig een workshop over huidkankerzorg in de eerste lijn en dermatoscopie.


Meer hierover weten?E-learning dermatoscopie

Voor het netwerk van verpleegkundig specialisten eerste lijn heb ik in 2018 een e-learning ontwikkeld met als doelstellling een introductie geven in de mogelijkheden van dermatoscopie.


Docent dermatoscopie

Sinds 2018 ben ik als docent dermatoscopie verbonden aan de Groene Vlaggen Cursus voor Stichting KOH in Eindhoven. Dit in samenwerking met een huisarts en twee dermatologen en SCEM.
Dermatoscopie platform

Naast een fysieke cursus heb ik een digitaal platform gebouwd waar cursisten tijdens en na de cursus hun casuistiek kunnen delen met andere behandelaars in de eerste lijn en deskundigen in de dermatoscopie. Het platform is besloten, interactief en biedt ruimte voor verdere ontwikkeling.


Het platform biedt o.a.:

- de mogelijkheid om uw praktijkcasussen te delen

- oefenmateriaal  

- de mogelijkheid om vragen te stellen aan deskundigen.

- educatie over het optimaal gebruik van teledermatoscopie.

- inzicht in actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen.  

- een database met veel afbeeldingen

Het platform is al toegankelijk voor HA, VS en PA die een cursus hebben afgerond.

Casuistiek nieuwsbrief dermatoscopie.nl


Maandelijks publiceer ik een online nieuwsbrief met een praktijkcasus.  

Voorbeeld nieuwsbrief


Soms presenteer ik dit als tekst met afbeeldingen en soms maak ik een video casuïstiek bespreking (onder)